Noen av våre prosjekter

Kjøletunnel Furnes-Hamjern SCC Stange
Sommeren 2012 skiftet Furnes-Hamjern SCC jernstøperi ut hele produksjonslinjen. Vi var heldige som fikk produksjon og montering av ny kjøletunell. I dette prosjektet mottok vi produksjonstegninger og kravspesifikasjon fra den tyske hovedleverandøren. Stål og deler ble kjøpt inn, produksjonen ble utført vinteren/våren 2012 og montering på sommeren. Montering måtte planlegges godt med tanke på øvrige maskinmonteringer på stedet.
Løkmottak, BAMA Mjøsgrønt AS Stange
Konstruksjon, produksjon og demontering av gammelt løkmottak, og montering av nytt. Mjøsgrønt fikk et uventet havari på deres løkmottak. Havariet ble sett på som så omfattende at en utskifting av hele anlegget ble aktuelt. Vi kunne tilby rask leveranse av nytt løkmottak, med ny vedlikeholdsvennlig og driftssikker løsning.

Støpeformer, transportører og vibromatere til Namdal Betong & Plast
Konstruksjon av støpeformer for betong, fire v-beltetransportører og 15 vibromatere ble konstruert og produsert på vår fabrikk i Stange. Alt utstyr ble montert, prøvekjørt og kvalitetskontrollert før pakking og sending, da kunden i dette tilfellet monterte utstyret selv.
Papirsortering Retura Trondheim
Steco Miljø er en leverandør av papirpresser og papirsorteringsanlegg. Vi har et godt samarbeid og har gjort flere jobber sammen. Blant annet kan nevnes montering av komplett automatisk papirsorteringsanlegg hos Retura i Trondheim sommeren 2012. Anlegget består av transportører, sorteringsautomat, presser, gangbaner og operatørboder.
Papirsortering Retura Trondheim:

Industri referanser

For å se noen av våre byggreferanser klikk her.

Bama_72dpi
Furnes_72dpi
Hunton_72dpi
Jiffy_72dpi

Ostbye_72dpi
HamarPukkGrus_72dpi
HRR_72dpi
byggtech

felleskjopet
hæhre 
namdal
betonor

Hvem er Gnist Industriservice?

Gnist Industriservice er tidligere Bjørseth industriservice som ble etablert i 1980 og er lokalisert i Stange Næringspark. Gnist Industriservice AS er en svært allsidig bedrift som består av et titalls problemløsende og serviceinnstilte industriarbeidere. Vi leverer engineering med prosjektledelse, konstruksjon og tegning samt alt av mekaniske tjenester som  sveising, platearbeid, maskinering, montering, service og vedlikehold. Gnist Industriservice er en totalleverandør av tjenester og produkter for å gjennomføre og levere service og industriprosjekter. Med industriprosjekter mener vi alt fra stålkonstruksjoner til maskinbygging og utvikling av produksjonslinjer med totalansvar for “nøkkelferdig” leveranse.

Mob 951 35 059
marius@gnist.no
Mob 903 69 159
tommy@gnist.no
Mob 469 64 973
ronny@gnist.no
Mob 904 07 899
jostein@gnist.no

 

 

 


        
      

En ny Gnist!

Fra Bjørseth til Gnist

Bjørseth ble etablert i 1980 av Jan Erik Bjørseth. I 1982 flyttet bedriften inn i nybygde lokaler på Ljøstad Industriområde på Stange. 95 % av omsetningen var tjenester til primærnæringen og industrien. Bedriften leverte alt fra mekanikk/sveising, utvikling, produksjon til reparasjoner.

Marius Mickelson kjøpte virksomheten i september 2011, da Jan Erik Bjørseth solgte bedriften etter 31 års fartstid og trådde over i pensjonistenes rekker. I denne eierskifteprosessen ble navnestrukturen revidert, og det nye navnet ble Gnist Industriservice AS. Navneendringen gjelder fra 23.3.2013, men organisasjonsnummeret er uendret.

Navneendringen gjenspeiler ikke bare et eierskifte i virksomheten, men også at utvikling står på dagsorden. Målet er å forme en slagkraftig virksomhet som ønsker å være mer innovativ, med fokus på prosess- og produktutvikling og som når ut til nye markeder. Som et ledd i denne strategien har daglig leder, Marius Mickelson, gjort flere moderniseringer med tilhørende investeringer allerede, og jobber kontinuerlig med utvikling og forbedringer.

Totalleverandør av industriprosjekter

I tillegg til å levere produkter og tjenester som reparasjoner og service, vil virksomhetens fokus framover være på totalleveranse av industriprosjekter.

Gnist sin engineeringavdeling prosjekterer alt fra enkeltkomponenter til nye komplette industrianlegg, alt etter kundens krav og spesifikasjoner. Kunden er, med sin prosesskunnskap og kompetanse, en viktig medspiller og ressurs i prosjektene. Prosjektleder og ansvarlig personell fra hver faggruppe organiserer prosjektene, og Gnist tar totalansvaret gjennom alle stadier i arbeidet.

Ny grafisk profil

Med et nytt og lett gjenkjennbart navn og ny grafisk profil som skiller seg positivt ut, håper bedriften å involvere og inspirere til en kvalitetsheving. Ansatte og eier gleder seg til å videreutvikle firmaet under det nye navnet, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med alle sine forretningsforbindelser.

Ledige stillinger

Vi er alltid på utkikk etter dyktige folk. Send oss en søknad eller kom innom for en uformell prat. For tiden søker vi etter følgende:

PRODUKSJONSLEDER OG KVALITETSANSVARLIG       

Gnist Industriservice AS søker produksjonsleder i 100 % stilling. Dette er en spennende stilling hvor din innsats bidrar til å gjøre en god bedrift enda bedre. Du vil være involvert i bedriftens forretningsutvikling, og rapporterer til daglig leder. God produksjonsplanlegging- og oppfølging, fokus på HMS, fremdrift, rapportering, god motivasjon og samarbeid blant de ansatte og eksterne samarbeidspartnere blir sentralt for å lykkes. I perioder må du være forberedt på hektiske arbeidsdager., og du vil aldri kjede deg eller bli ferdig utlært. Bedriften er kjent for sitt gode arbeidsmiljø og brennende engasjement.

 

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

PERSONLIGE EGENSKAPER:

– Resultatorientert, kvalitetsbevisst, strukturert og pålitelig
– Du motiveres av å skape verdier og være en pådriver i utviklingen av selskapet
– Dyktig på kommunikasjon og relasjonsbygging, både internt og eksternt
– Du deler kunnskap, erfaringer og informasjon
– Stor arbeidskapasitet, høy gjennomføringsevne, serviceinnstilt
– Som person er du engasjert, omgjengelig og har glimt i øyet
– Et forbilde innen miljø, etikk og sikkerhet

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder ved Gnist Industriservice AS,
Marius Mickelson, tlf.: 951 35 059.
Søknad og CV kan sendes til marius@gnist.no fortløpende.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


SALGSORIENTERT PROSJEKTLEDER

Gnist Industriservice AS søker Prosjektleder i 100 % stilling. Dette er en spennende stilling hvor du vil ha en hektisk og spennende hverdag. Du vil være involvert i bedriftens forretningsutvikling, og rapporterer til daglig leder. God produksjonsplanlegging- og oppfølging, fokus på HMS, fremdrift, rapportering, god motivasjon og samarbeid blant de ansatte og eksterne samarbeidspartnere blir sentralt for å lykkes. I perioder må du være forberedt på noe reisevirksomhet , og du vil aldri kjede deg eller bli ferdig utlært. Bedriften er kjent for sitt gode arbeidsmiljø og brennende engasjement.

ANSVAR:

ARBEIDSOPPGAVER:

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder ved Gnist Industriservice AS,
Marius Mickelson, tlf.: 951 35 059.
Søknad og CV kan sendes til marius@gnist.no snarest.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


OM FIRMAET

Gnist Industriservice AS leverer stål- og metallkonstruksjoner samt mekaniske tjenester til bygg, anlegg og industri. Vi utvikler lønnsomme og effektive løsninger til våre kunder på hele Østlandet. Vi er gode på å se alternative muligheter som gir gevinst for alle parter. Bedriften er CE- godkjent og leverer i henhold til NS EN 1090 og NS EN 3834. Sentrale godkjenninger, Startbank, HMS og kvalitetssikring står sentralt i vår hverdag.

Virksomheten har sitt hovedkontor på Stange, Innlandet.

kontakt

  Navn

  Email

  Melding


  captcha