En ny Gnist!

Fra Bjørseth til Gnist

Bjørseth ble etablert i 1980 av Jan Erik Bjørseth. I 1982 flyttet bedriften inn i nybygde lokaler på Ljøstad Industriområde på Stange. 95 % av omsetningen var tjenester til primærnæringen og industrien. Bedriften leverte alt fra mekanikk/sveising, utvikling, produksjon til reparasjoner.

Marius Mickelson kjøpte virksomheten i september 2011, da Jan Erik Bjørseth solgte bedriften etter 31 års fartstid og trådde over i pensjonistenes rekker. I denne eierskifteprosessen ble navnestrukturen revidert, og det nye navnet ble Gnist Industriservice AS. Navneendringen gjelder fra 23.3.2013, men organisasjonsnummeret er uendret.

Navneendringen gjenspeiler ikke bare et eierskifte i virksomheten, men også at utvikling står på dagsorden. Målet er å forme en slagkraftig virksomhet som ønsker å være mer innovativ, med fokus på prosess- og produktutvikling og som når ut til nye markeder. Som et ledd i denne strategien har daglig leder, Marius Mickelson, gjort flere moderniseringer med tilhørende investeringer allerede, og jobber kontinuerlig med utvikling og forbedringer.

Totalleverandør av industriprosjekter

I tillegg til å levere produkter og tjenester som reparasjoner og service, vil virksomhetens fokus framover være på totalleveranse av industriprosjekter.

Gnist sin engineeringavdeling prosjekterer alt fra enkeltkomponenter til nye komplette industrianlegg, alt etter kundens krav og spesifikasjoner. Kunden er, med sin prosesskunnskap og kompetanse, en viktig medspiller og ressurs i prosjektene. Prosjektleder og ansvarlig personell fra hver faggruppe organiserer prosjektene, og Gnist tar totalansvaret gjennom alle stadier i arbeidet.

Ny grafisk profil

Med et nytt og lett gjenkjennbart navn og ny grafisk profil som skiller seg positivt ut, håper bedriften å involvere og inspirere til en kvalitetsheving. Ansatte og eier gleder seg til å videreutvikle firmaet under det nye navnet, og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med alle sine forretningsforbindelser.