Noen av våre prosjekter

Kjøletunnel Furnes-Hamjern SCC Stange
Sommeren 2012 skiftet Furnes-Hamjern SCC jernstøperi ut hele produksjonslinjen. Vi var heldige som fikk produksjon og montering av ny kjøletunell. I dette prosjektet mottok vi produksjonstegninger og kravspesifikasjon fra den tyske hovedleverandøren. Stål og deler ble kjøpt inn, produksjonen ble utført vinteren/våren 2012 og montering på sommeren. Montering måtte planlegges godt med tanke på øvrige maskinmonteringer på stedet.
Løkmottak, BAMA Mjøsgrønt AS Stange
Konstruksjon, produksjon og demontering av gammelt løkmottak, og montering av nytt. Mjøsgrønt fikk et uventet havari på deres løkmottak. Havariet ble sett på som så omfattende at en utskifting av hele anlegget ble aktuelt. Vi kunne tilby rask leveranse av nytt løkmottak, med ny vedlikeholdsvennlig og driftssikker løsning.

Støpeformer, transportører og vibromatere til Namdal Betong & Plast
Konstruksjon av støpeformer for betong, fire v-beltetransportører og 15 vibromatere ble konstruert og produsert på vår fabrikk i Stange. Alt utstyr ble montert, prøvekjørt og kvalitetskontrollert før pakking og sending, da kunden i dette tilfellet monterte utstyret selv.
Papirsortering Retura Trondheim
Steco Miljø er en leverandør av papirpresser og papirsorteringsanlegg. Vi har et godt samarbeid og har gjort flere jobber sammen. Blant annet kan nevnes montering av komplett automatisk papirsorteringsanlegg hos Retura i Trondheim sommeren 2012. Anlegget består av transportører, sorteringsautomat, presser, gangbaner og operatørboder.
Papirsortering Retura Trondheim: