Bygg

I 2012 bestemte vi at vi igjen skulle inn i bygge bransjen og har siden da produsert og montert konstruksjonsstål til bygg. Nå leverer vi alt av stål og metallarbeider til små og store bygge prosjekter.

Vi leverer konstruksjonstål som stolper/søyler, bjelker, fagverk og andre braketter og fundamenter.

Metallarbeider leverer vi alt av trapper og rekkverk, samt fasadebekledning i stål og corteen, takplater, sandwichelementer og mye mer.

Se enkle bilder fra noen av våre leveranser her.

 

CE-merking av stål.

Alt av bærende stål og metallkonstruksjoner skal leveres CE-merket i henhold til NS EN 1090. Dette krever at bedriften er sertifisert og godkjent av tredjepart kontrollorgan. Gnist Industriservice AS er godkjent og sertifisert av AAA Certifikation AB og kan levere stål i henhold til NS-EN 1090 og utførelsesklasse EXC2.

Se vårt sertifikat CPR EGintyg 2015

 

ISO 3834-2

Vår bedrift er også sertifisert i henhold til ISO 3834-2. Se vårt sertifikat Certifikat 2015

 

Startbank

Vi er registrert i startbank med registreringsnummer 143085. Se vårt registreringsbevis startbank 143085_RegCert.